PM2.5 และมลพิษทางอากาศ เกี่ยวข้องกับขยะได้อย่างไรนะ

ดูแล้ว 1661 ครั้ง


เชื่อหรือไม่ว่าขยะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ แต่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น ไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย!


ย้อนไปในปี 2561 “โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาถึงแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 แล้วพบเรื่องที่น่าตกใจว่า แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 มาจากการเผาชีวมวล ซึ่งหมายถึงการเผาขยะมูลฝอย การเผาเศษไม้ การเผาเศษพืชต่างๆ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนปี 2560 ฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีอยู่ในอากาศล้วนมาจากการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่งถึง 35.5% หลายคนอาจจะคิดว่า PM2.5 เป็นแค่ฝุ่นธรรมดาเพราะเราอยู่กับมันมานานจนเริ่มชิน แม้ในช่วงแรกหลังจากที่หายใจเอา PM2.5 เข้าไปจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมาก แต่หากได้เราหายใจสูดดมเอาฝุ่นเหล่านี้เข้าไปในร่างกายติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ เนื่องจากเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจึงสามารถแทรกซึมลึกถึงเซลล์ของระบบอวัยวะในร่างกายเราได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่งจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 แล้ว ยังเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศอื่นๆ เช่น ฝุ่น ควัน เถ้า ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะการเผาหญ้าหรือขยะริมทางตามเส้นทางจราจร เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้มลพิษทางอากาศจะเป็นมลพิษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทุกคนก็ล้วนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

แต่เชื่อหรือไม่ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศเหล่านี้ได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพียงน้อยนิด เริ่มจากลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด คัดแยกขยะตามประเภทก่อนทิ้งลงถังให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการนำขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้มากที่สุด เมื่อนั้นปริมาณขยะที่จะถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทิ้งกลางแจ้งก็จะลดลง ส่งผลให้ปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่น PM 2.5 ลดลงไปด้วยนั่นเอง

ที่มา : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bwzRMG8J75JN7OFnw1ahIgGesQXJdgfr เอกสารประกอบการสอน เรื่อง STEAM4INNOVATOR x Waste to Energy Learning Unit 1-7 หน้า 11 และ 22

https://workpointtoday.com/ไอเสียดีเซล-การเผาขยะตั/

https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=8&page=t15-8-infodetail03.html

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand