ขยะเทกองและฝังกลบ ต้นเหตุสำคัญของมลพิษทางดิน

16 ก.ค. 2021 ดูแล้ว 694 ครั้ง


ใครที่ติดตามเพจเรามาสักพักจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วขยะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหา ตรงกันข้าม “ขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า” หากเราจัดการอย่างถูกวิธี แต่สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมานั้น เกิดขึ้นจากการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพต่างหากล่ะ


องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization หรือ FAO) ได้ระบุว่า ดิน 1 ใน 3 ของโลกขาดความอุดมสมบูรณ์ ปนเปื้อนได้ด้วยมลพิษ และขาดการฟื้นฟู แม้ปัญหานี้จะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากสภาพตามธรรมชาติ ภัยพิบัติ การใช้สารเคมี เป็นต้น แต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ขยะมูลฝอยที่มาจากชิ้นส่วนพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียต่างๆ ที่ถูกทิ้งเป็นกองขยะหรือถูกฝังกลบอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ สารพิษที่ปนมากับขยะเหล่านี้จะถูกดูดซึมลึกผสมกับดินในธรรมชาติ ส่งผลให้พืชที่เติบโตมาในพื้นที่เหล่านี้ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี และโลหะหนักธาตุ เช่น สารหนู แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี เมื่อเราบริโภคเข้าไปในระยะยาวจะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ กระดูก ชา บวมตามแขนขา ซึ่งเป็นอาการของโรคพิษจากตะกั่ว ส่วนน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยที่ไหลมาตามพื้นดิน ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณสมบัติเป็นด่างหรือเป็นกรดมากเกินไป จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากพืชผักที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อน จะมีลักษณะแคระแกรน ไม่เจริญเติบโต


เห็นไหมล่ะว่าหากเราจัดการขยะไม่ถูกวิธีหรือไม่มีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้าง และปัญหาเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหากเราอยากให้โลกน่าอยู่มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากการสร้างนิสัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทำสิ่งเล็กๆ เช่น การใช้ถุงผ้าทุกครั้งที่จับจ่ายสินค้าเพื่อลดปริมาณถุงพลาสติก การนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ หรือจะคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ฯลฯ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้


ที่มา : https://www.ldd.go.th/Web_Soil/polluted.htm
https://www.deqp.go.th/new/มลพิษในดิน-ผลจากขยะ/
https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=8&page=t15-8-infodetail03.html


ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand