แค่ปรับ โลกก็เปลี่ยน ลดขยะด้วยหลัก 7R

25 พ.ค. 2021 ดูแล้ว 3375 ครั้ง


3R คงไม่พอ เดี๋ยวนี้ต้อง 7R แล้วนะ

การจัดการขยะด้วยหลัก 3R เป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันมานาน ทั้งการ Reduce Reuse และ Recycle แต่ในปัจจุบันปริมาณของขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก หลัก 3R จึงถูกพัฒนามาเป็น 7R ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เหลือกลับกลายมาเป็นขยะให้น้อยที่สุดนั่นเอง โดยทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพื่อช่วยลดขยะในชีวิตประจำวัน และทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ดังนี้

อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand

ที่มา : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bwzRMG8J75JN7OFnw1ahIgGesQXJdgfr
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง STEAM4INNOVATOR x Waste to Energy Learning Unit 1-7 หน้า 84