“ขยะกำพร้า” วิกฤตสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อม COVID-19

ดูแล้ว 1485 ครั้ง

ขยะกำพร้าคืออะไร?

“ขยะกำพร้า” คือนิยามของขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ “จัดการขยะ กลางทาง” หรือการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ปรับปรุงสภาพ ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการ เช่น ขนส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เนื่องจากขยะกำพร้าประกอบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อ เพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน หรือไม่สะอาด มีการปนเปื้อน ไม่เป็นที่ต้องการของทั้งภาคธุรกิจและภาคที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ


โดยเฉพาะช่วงการระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านม านั้น ได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงตามมาด้วยนั่นก็คือปัญหา “ขยะกำพร้า” ที่เพิ่มมากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้คนหันมาใช้บริการ Delivery ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ขยะประเภท ช้อน ส้อม ถุงพลาสติก ถุงแกง กล่องโฟม กล่องพัสดุ เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง ก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่แต่ยังไม่มีการให้ความรู้หรือวิธีการจัดการที่ถูกต้องรองรับ


ทำให้ปลายทางของขยะเหล่านี้มักจะเป็นการนำไปสู่บ่อฝังกลบขยะเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว หากทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จะไม่มีขยะชิ้นไหนที่ถูกทิ้งจนกลายเป็นขยะกำพร้าแบบที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีการจัดการขยะมากมายที่จะช่วยลดปริมาณขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์ แม้แต่ขยะที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้ก็มีคุณค่า สามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นพลังงานทดแทนได้


ซึ่งโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electric Playground เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและได้นำความรู้ด้านนวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา บนโจทย์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเอง


ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/130856


ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand