Quote: ติ ชุติมา เรืองแก้วมณี Facilitator หนองแขม

ดูแล้ว 1846 ครั้ง“คนที่สร้างขยะก็คือคนเดียวกับที่ช่วยลดขยะ โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electric Playground ทำให้เราเข้าใจว่า คนหนึ่งคนสามารถมีส่วนร่วมอยู่ได้ในทุกเส้นทางขยะตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง หากเราเป็นคนตัวเล็กๆ เราก็อยู่ในส่วนของการช่วยคัดแยกขยะต้นทาง หากเป็นกลุ่มคนที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะกลางทาง ก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการรวบรวม ปรับปรุง และขนส่งขยะ หรือแม้แต่การจัดการขยะปลายทางที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้วเราสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างเช่นการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ทำให้ได้รู้ว่าขยะไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่า แต่สามารถนำกลับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้”

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand