ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายพัฒนาผลงาน ELECATHON วันที่ 4

ดูแล้ว 279 ครั้ง

ในวันสุดท้ายของการเข้าค่าย น้องๆ ได้เรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ Pitch Deck ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคการ Pitching เพื่อไปต่อยอดการนำเสนอผลงานธุรกิจนวัตกรรมของน้องๆ ในด่านท้าทายถัดไปประสบการณ์เหล่านี้นอกจากจะเสริมพลังความเป็นนวัตกรในโครงการนี้แล้ว น้องๆ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ของการเรียน และการทำงานในอนาคตอีกด้วย

Facebook Page:
www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand