บอร์ดเกม Waste Town เกมเพื่อเรียนรู้การจัดการขยะและผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ดูแล้ว 1224 ครั้ง

จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีสาระไปพร้อมๆ กัน
บอร์ดเกม Waste Town เกมเพื่อเรียนรู้การจัดการขยะและผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีกหนึ่งเครื่องมือการเรียนรู้รูปแบบใหม่จากโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า - The Electric Playground ที่ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกได้

.
หลังจากที่น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะไปเรียบร้อยแล้ว เราก็มีบอร์ดเกมสนุกๆ ที่จะช่วยคุณครูและน้องๆ ใช้ในการทบทวนความรู้ โดยได้ปรับเนื้อหาและวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงง่าย พร้อมทั้งเสริมการสอนเชิงสร้างสรรค์สำหรับน้องๆ อีกด้วย
.
โดยในบอร์ดเกมเราจะสมมุติว่าอยู่ในโลกที่ต้องอาศัยพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนแหล่งพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไป และเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คณะกรรมการเมือง Waste Townจึงวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จาก “ขยะ” ที่อัดแน่นอยู่ในหลุมฝังกลบ โรงงานอุตสาหกรรม และขยะจากครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงาน.
ดังนั้นน้องๆ จะต้องรับบทบาทเป็นเจ้าของ “โรงงานจัดการและแปรรูปขยะ” (Waste Management Facility) ที่ต้องแข่งขันกันบริหารจัดการขยะ เพื่อนำขยะมาผลิตเป็นพลังงาน รวมถึงจัดการ แปรรูปขยะ นำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ให้เกิดความมั่นคงของด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่บริหารจัดการขยะได้ถูกต้องตามเกณฑ์มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

.เอาเป็นว่าจะสนุกสนานสักแค่ไหน สามารถเข้าไปดูกติกาและวิธีการเล่นบอร์ดเกม Waste Town ได้ที่ https://youtube.com/playlist... เลยจ้า