หลักบุคลิกภาพ MBTI

ดูแล้ว 1618 ครั้ง

เมื่อทุกคนได้ทบทวนเป้าหมายของตนเองแล้ว เรามาต่อกันด้วยการทำงานร่วมกันด้วยหลักบุคลิกภาพ MBTI
.
MBTI เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เข้าใจการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละคนมาช่วยเหลือกัน ซึ่งการเข้าใจลักษณะนิสัยของผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมทีมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ งั้นเราไปทำความเข้าใจแต่ละบุคลิกภาพกันเลย
.