ทบทวนเนื้อหาจากงานค่าย ELECATHON EP1

ดูแล้ว 1776 ครั้ง

นวัตกรรมคืออะไร?
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่า ที่มีการแก้ปัญหา พัฒนาให้ดีขึ้น สร้างสิ่งใหม่ได้
แล้วมาต่อกันที่ Empathy Map ที่จะได้ลองสวมบทบาทเป็น User เพื่อจะได้เข้าใจว่าในชีวิตประจำวันได้ยิน ได้เห็น ได้คิดและส่งผลให้พูดหรือคิดอะไร