เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)

ดูแล้ว 4536 ครั้ง

เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการจัดการขยะประเภทอินทรีย์และยังก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งนำไปใช้ผลิตเป็นไฟฟ้าได้