การปรับสภาพขยะด้วยวิธีทางกลและทางชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment)

ดูแล้ว 5919 ครั้ง

ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้น

ใช่ว่าจะสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เลยทันทีนะ ขยะมูลฝอยที่ไม่ผ่านการคัดแยกที่ต้นทาง จะต้องถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการปรับสภาพให้เหมาะสม สำหรับเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานก่อน
.
ดังนั้นเรามาพูดถึงเทคโนโลยี “การปรับสภาพขยะด้วยวิธีทางกลและทางชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment)” กัน ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการผลิตพลังงานเพราะคือกระบวนการปรับปรุงคุณภาพขยะให้มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเผาเป็นพลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะน่าสนใจสักแค่ไหนนั้น ไปรับชมพร้อมๆ กันเลย

อัปเดตความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand