ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ลุ้นรับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

ดูแล้ว 1166 ครั้ง

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า - The Electric Playground ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ลุ้นรับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ)
ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ >> https://forms.gle/vc8MXRJRnzzhoPFc7
สามารถร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
กติกาสำหรับการรับของราวัล

  • ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จะต้องร่วมตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนตามที่แบบสอบถามกำหนด
  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
​​​ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand