Quote: แบม ศรินพรรณ ธารณธรรม Facilitator อ่อนนุช

ดูแล้ว 1932 ครั้ง“แท้จริงแล้วการแยกขยะคือการเพิ่มมูลค่าขยะ แต่กลับเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป ยกตัวอย่างใกล้ตัวจากที่บ้านของเราเอง โดยปกติแล้วที่บ้านจะกินน้ำอัดลมเยอะมาก ทำให้มีขวดพลาสติกจากน้ำอัดลมเป็นจำนวนมาก พอเรากินเสร็จขวดต่างๆ ก็จะถูกเก็บแยกออกจากขยะอื่นๆ ซึ่งเป็นการคัดแยกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วนำไปส่งต่อให้คนที่เขารับซื้อขยะ หรือส่งต่อขั้นตอนการจัดการขยะปลายทางเลย โดยที่เราก็ไม่ได้คัดแยกให้ละเอียดอีกครั้ง แต่พอได้มาเรียนรู้จากโครงการนี้ถึงได้รู้ว่า ขั้นตอนการคัดแยกขยะนั้นสำคัญมาก ขวดพลาสติกจากน้ำอัดลม 1 ขวด สามารถคัดแยกพลาสติกออกมาได้หลายชิ้น เช่น ฝา ขวด ฉลาก หากเราคัดแยกออกจากกัน ขยะก็จะมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น และนำไปทำประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก”

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand